Com és una prospecció en domoteràpia

El treball d’una prospecció en Domoteràpia es fonamenta sobre tres grans eixos.

Afectacions tel•luriques

Serien totes aquelles produïdes per fenòmens geològics naturals que provenen del subsòl. Malgrat que cada cop és més conegut el seu efecte patogen, son potser les menys considerades, sovint perquè ignorem si les tenim sota els peus o perquè preferim no saber-ho si creiem que no li podrem donar una solució.
El que no es coneix es que hi ha una forma eficaç de resoldre-ho.
Dins d’aquest grup, hi ha una sèrie de fenòmens que haurem de vigilar. Si un corrent d’aigua subterrània ens perjudica, un creuament d’aigües multiplicarà el seu efecte nociu.
Altres fenòmens com falles o determinat tipus de roques que poden ser patògenes segons la seva composició i la interacció que amb ells fan les xarxes energètiques planetàries com Hartmann o Curry estan entre els més corrents d’aquesta llista tot i que no son els únics. I tot això independentment de la profunditat on es trobi el fenomen i l’alçada del nostre pis si es que vivim en una casa de pisos.

Afectacions electromagnètiques

Afortunadament és més freqüent la sensibilització respecte a aquest tipus d’afectacions. tot i que inevitablement les nostres cases son cada cop més plenes d’aparells elèctrics.
Certament hi ha moltes coses que nosaltres mateixos podem fer per evitar estar-hi exposats tot i que no sempre les considerem prou.
Dormir amb un radio despertador al costat del cap o utilitzar el mòbil com a despertador és malauradament massa habitual.
Aparells com el mòdem Wi-fi o el microones estan en la llista dels més nocius tot i que no son els únics. Revisar que els capçals dels nostres llits no tinguin afectacions d’aquest tipus és important.
D’altra banda controlar la proximitat de antenes de telefonia mòbil, darrerament amb la popularitat que han adquirit els seus efectes nocius, en alguns casos han optat per camuflar-les, detectar si hi ha radiació amb els aparells indicats ens posarà sobre avís per poder buscar una solució.
No voldríem però espantar més del compte a ningú davant d’aquest panorama no cal perdre de vista que hi han solucions per tot això.

Afectacions històriques

Aquest darrer gran grup és realment molt complex i ampli per resumir, és el que correspon al mon de les percepcions més subtils.
Hi ha persones més perceptives que d’altres però és ben cert que tots hem tingut a vegades sensacions contradictòries en arribar o entrar en un lloc nou o desconegut.
Podríem parlar per posar exemples d’aquella “mala sensació ” que ens va produir algun lloc. O també quan tenim la percepció de que hi ha quelcom estrany que fa que les coses a casa o a la feina no funcionin bé.
De sobte quan comprem o lloguem un immoble ens plantegem qui havia viscut abans i quin tipus de vivències hi deuen haver passat.
Certament no som prou conscients que qualsevol fet negatiu com una malaltia molt greu amb patiment, una mort accidental o amb violència o un acte de violència greu, deixa sempre una empremta vibracional al lloc on ha succeït fent baixar el nivell vibratori del espai.

Harmonització d’espais

Un treball complert de Domoteràpia inclou la detecció i la pertinent neutralització dels diferents fenòmens detectats.

El treball es pot fer en un mati o una tarda i es fa tot en una sola sessió, sense necessitat de revisar-ho al cap del temps perquè els seus beneficis perduren sense que calgui repetir-ho.

La sessió comença amb una xerrada amb els habitants per conèixer que “noten o senten” a casa seva, possibles punts febles a nivell de salut o patologies personals que hagin tingut o estiguin afectant-los. A traves dels símptomes podem veure els indicis i també establir possibles relacions.

Els resultats de la feina es noten ja des de el primer moment i en aquest sentit podem dir que com més elevada sigui l’afectació més es notarà el canvi al primer moment tot i que això també dependrà de la sensibilitat de les persones que hi viuen.

Per dubtes o detalls més concrets sobre tot el que envolta aquest tema us recomanem posar-vos en contacte amb nosaltres, tot i que és molt recomanable consultar abans les seccions d’aquest web on potser podreu reconèixer situacions que us puguin passar: