Símptomes d’un habitatge afectat

Quan habitem un espai que no és “bioticament” saludable, estem en una situació en la que l’habitatge no ens ajuda en la nostra regeneració diària. Més aviat és tot el contrari. Paradoxalment en comptes d’aportar, l’espai ens resta energia. Això fa que vitamines, minerals i altres substancies nutrients del nostre organisme siguin més necessàries que mai però al mateix temps no hi ha capacitat d’absorbir-les per un excés de demanda.

Alguns dels típics símptomes d’un espai afectat poden incloure alguna de les següents situacions:

Fatiga constant, el nostre cos ha de generar recursos per contrarestar una situació que li és hostil amb el conseqüent desgast.
La crispació a les cases és força habitual afavorint un mal ambient familiar amb freqüents discussions molt pujades de to i confrontacions.
En els nens s’accentuen les pors i els malsons amb certa freqüència. Aparició d’amics invisibles.
Poc rendiment intel•lectual en joves i adults. Baix rendiment en el nostre espai de treball.
Ens sentim “com bloquejats” en tot allò que hauríem de fer, siguin aficions o feina i no trobem les forces ni les ganes o el moment per fer-ho.
Manca de concentració. En estudiants, fracàs escolar. Hiperactivitat.
Necessitat de ventilar sovint l’espai sense èxit.
Sensació de manca d’aire, sovint angoixant pel dominant de ionització ambiental en positiu d’aquestes zones la respiració és superficial fins i tot quan ventilem sembla que no s’aconsegueix una bona ventilació.
Afectació del sistema immunològic de l’organisme fent baixar les defenses.
Malalties que es converteixen en cròniques sense solució mèdica.

Algunes de les típiques patologies que habitualment provoquen son:

Problemes en el sistema digestiu.
S’afavoreixen i potencien diversos tipus d’intoleràncies alimentàries, com per exemple al gluten.
Candidiasi, paràsits i afectacions intestinals, dificultat en eliminar toxines i augment dels radicals lliures.
Problemes de tipus circulatori, retenció de líquids, varius.
Dermatitis, i altres problemes de la pell. Al•lèrgies respiratòries, Depressió, estrès, quadres d’ansietat, insomni, crisis de pànic.
Problemes amb el descans, ens solem llevar cansats. Afavoreixen l’aparició d’apnea en el somni.
Nens somnàmbuls, criatures que dormen comprimides en una cantonada del llit com si volguessin fugir.
Cases amb humitat ascendent en murs o esquerdes.
Ocells, animals i plantes malaltisses o decaigudes.
Aparició abundant d’insectes; formigues, escarabats, tèrmits, abelles o vespes estan còmodes en els llocs alterats.
També hem observat recurrentment en la nostra estadística una situació més estranya que no podem relacionar directament de forma clara i objectiva amb el que parlem però que sovint comenten persones amb afectacions d’aquest tipus i que ens “atrevim” a compartir per si a algú “li ressona” En alguns casos fins i tot hi ha episodis en els que les coses s’espatllen de forma repetitiva i sense sentit aparent. O Pot haver-hi ha “certa densitat” a l’ambient que algun cop es manifesta fins i tot en poca claror ambiental, com si les bombetes fessin poca llum.

Tot el que s’explica no vol dir que sempre hagi d’existir necessàriament en un lloc afectat, lògicament cada casa te les seves peculiaritats.