Domoteràpia – Harmonització d’espais

La neutralització de les geopaties, una solució efectiva per sanar la teva llar.

Domoteràpia és el terme que utilitzem per definir el conjunt d’actuacions que es realitza en un espai habitable amb la finalitat de detectar per neutralitzar o corregir totes aquelles eventualitats i situacions que per la seva pròpia naturalesa alteren els nivells energètics i biòtics de les nostres cases o llocs de treball.

Aquestes afectacions influeixen en la salut de qui els habita en major o menor grau depenent de la seva gravetat i de la sensibilitat dels qui s’exposen a ells. Podem dir doncs que com el seu nom indica:

Domoteràpia és la teràpia de les nostres cases.

La Domoteràpia es caracteritza especialment no només per fer la detecció i el diagnòstic de l’espai a analitzar sinó per incloure a més la neutralització i el tractament aconsellat per l’especialista domoterapeuta que requereix cada situació.

Per tant al treballar neutralitzant les geopaties, un cop feta la detecció no caldrà fer canvis en la distribució de mobiliari o llits que hi pugui haver en les zones afectades de les cases.

Això permet respectar la distribució que ja hi ha a la casa amb la conseqüent avantatja, estalvi de feina o de mal de caps i trasbals que això representa per als que hi viuen, doncs ja sabem que moltes vegades per les característiques del habitatge no és possible fer tals moviments a les habitacions.

El domoterapeuta utilitza la sensibilitat del seu cos i la tècnica de la radioestèsia per a la detecció encara que també es pot servir d’instrumental tècnic divers de mesurament per realitzar-la.

L’objectiu final és neutralitzar amb èxit totes aquelles afectacions que puguin existir i que de forma genèrica s’estudien en geobiologia.
Les afectacions habituals que és treballen són bàsicament de tres tipus:

Les electromagnètiques.
Les tel•lúriques per efecte de geopaties.
Les històriques impregnades al solar allí on s’hagi construït o a ”la pell de l’edifici”.

Es tracta d’afectacions que generen i porten associades a si mateixes camps magnètics de diferent naturalesa que al exposar-s’hi de forma reiterada i continuada interferiran el nostre propi camp electromagnètic a nivell cel•lular.
Una casa que presenti qualsevol d’aquestes afectacions perjudicarà inevitablement la salut d’aquells que l’habitin afectant el seu sistema immunològic. Podent provocar diversitat de malalties segons la naturalesa o la intensitat de les mateixes i el grau d’exposició a aquests fenòmens, a més de la constitució natural i particular sensibilitat de les persones que les suportin.

ID-100128577