Cursos de radioestèsia i domoteràpia

Per fer aquests cursos, no es necessari tenir cap experiència prèvia.

IMG_5233

Tot-hom pot aprendre a practicar la radioestèsia.
Les qualitats principals d’un radioestesista son com en tants altres àmbits de la vida: el seny, perseverança, la humilitat i l’honestedat.
Els cursos estan pautats de manera que l’alumne veu el seu progrés i aprenentatge a cada nivell que realitza, assolint finalment el coneixement necessari per poder practicar radioestèsia i neutralitzar en Domoteràpia professionalment.
Apuntar-se a aquests cursos afavoreix implícitament una apertura de consciència que alhora comporta un creixement personal. Podríem dir que hi ha un abans i un desprès.

Radioestèsia apliacada a la Domoteràpia | La neutralització definitiva de las geopatíes

IMG_20140126_222041_ch redAprenentatge i domini de la tècnica de la Radioestèsia. Despertar de la sensibilitat.
Coneixement de les eines del radioestesista.
Inici del treball amb varetes. Aprenentatge i domini de les varetes durant tot el curs.
Bases de la Geobiologia, coneixement dels diferents tipus d’afectacions tel•lúriques que venen del subsòl. Coneixement de les xarxes energètiques planetàries més importants i com ens afecten.
Afectacions electromagnètiques. Tipus de fenòmens i detecció d’abast d’afectacions. Recomanacions, prevenció i correcció.
Detecció de tots els fenòmens i treball amb pèndol. Aprenentatge i domini d’aquesta eina. Eines i recursos pel contrast de certesa, ús indistintament de varetes i pèndol.

respiraVida distancia-01

Neutralització de geopaties per la via física, Aprenentatge i domini de la tècnica.
Afectacions per les memòries històriques del lloc. Memòria emocional a la pell dels edificis.
Afectacions de tipus espiritual, Aprofundiment en el coneixement de tot aquest tipus d’afectacions, com ens afecten i com tractar-les per resoldre-les.
Domoteràpia. Neutralització efectiva de tots els diferents tipus d’afectacions possibles per la via definitiva.
Esdevenir un canal de sanació espiritual d’espais a través de la radioestèsia. Despertar d’aquest nivell de consciencia i creixement.

Al final del curs, tots els coneixements adquirits no tan sols et permetran realitzar actuacions en Domoteràpia si no que també tindràs la certesa del control del pèndol per utilitzar-lo en qualsevol de les seves altres aplicacions.