L’aigua i el megalitisme

És molt sorprenent la relació que sempre hi ha entre l’aigua i els llocs que tenen una energia o espiritualitat elevada i això es manifesta al llarg de la historia en tota la diversitat de cultures o religions del planeta.

És aventurat fer conclusions o anticipar teories al respecte però el que és clar és que els temples no es construïen en llocs que s’escollien a l’atzar. En tots ells hi trobem corrents d’aigua per sota.

Utilitzaven l’aigua per potenciar i projectar l’energia espiritual en alguna direcció.

L’aigua actua com a ressonador i ajuda a fer aquesta connexió cel terra amb la projecció que fa del subsòl cap amunt, nosaltres que som aigua en un percentatge molt elevat ressonem amb aquesta projecció que esta fent l’aigua cap a la superfície i en rebem la seva influència.

Trepucó de Dalt a Menorca és un dels molts exemples de la estreta relació entre el tel·lurisme i aquests monuments prehistòrics que a l’illa s’hi poden trobar, com s’aprecia a la foto i com a cosa curiosa hi ha un corrent que hi passa per sota i que té l’amplada del puntal, tot i que s’ha de dir que no és ni de bon tros l’única aigua en aquest lloc.