Reflexions interessants sobre l’aigua

L’aigua es la única substancia del planeta que pot existir en els tres estats, sòlid líquid i gasos.

És un preuat element que te memòria, rep i fa impressió de qualsevol influencia externa recordant tot el que succeeix al seu voltant. Enregistra com una cinta magnètica la informació i va adquirint noves propietats.

L’estructura de l’aigua és inclús molt mes important que la seva composició química. Així pot alterar la seva organització molecular sense canviar la seva composició química. No té les mateixes propietats a tot arreu, te capacitat d’assimilar les vibracions del terreny i la seva informació específica.
L’acció humana contamina l’aigua espiritualment, així adopta l’odi, la malicia, l’estrès. Però també podem influenciar-la lluminosament.

En essència nosaltres som com grans contenidors d’aigua, ho som entre un 75% a un 90 % i els nostres líquids al cos també tenen una funció de transmissió d’informació.

Una persona que envia pensaments negatius està contaminant la seva pròpia aigua. Llavors, podem ser conscients de que els nostres actes son molt importants i estan relacionats amb la natura a traves de la globalitat del cosmos. Així els nostres actes no tan sols ens afecten a nosaltres, ho fan en l’univers sencer.

L’aigua es pot inclús imprimir d’una intenció determinada. En aquest sentit, podríem dir per exemple que a Lourdes son també les oracions impreses a l’aigua les que curen. Tot i que ben segur que el lloc probablement tingui propietats especials que l’aigua també recull i transmet als fidels.

En termes espirituals, totes les religions ens diuen que per comunicar amb Deu, abans cal netejar-se. Les sagrades escriptures diuen que no hi ha res impossible per aquell que creu. Tots els texts sagrats de la humanitat contenen histories sobre persones capaces de crear miracles gracies al seu profund coneixement espiritual. La oració facilita la cura de les persones.

L’ablució es present en el judaisme o l’islam. El baptisme ho és com a purificació pels jueus (al riu jordà) o pels cristians. Les tradicions de purificació al Ganges a Vanarasi. Son ben conegudes mundialment. Així podríem dir que l’aigua esdevé una mena d’intermediari que uneix l’home amb el creador facilitant aquesta verticalitat.

L’aigua, representa els sentiments, la part emocional del planeta. Les baixes emocions negatives que generem les persones també poden impregnar les aigües i contaminar-les. En les nostres meditacions o pregaries caldria enviar un sentiment de gratitud, d’amor i perdó a totes les aigües del planeta.