Torres d’alta tensió en espais urbanitzats

Mira el curt i eloqüent vídeo i veuràs els increïbles nivells d’exposició als que arriben a estar exposades les families que viuen en aquest lloc.

Ens indigna que es permeti que això sigui així. Tant si és per desídia o ignorància ens sembla una irresponsabilitat.

Els nivells de contaminació electromagnètica que es poden detectar al indret ja comencen a percebre’s a uns 100 metres de distància de les mateixes torres.

A tocar de les instal·lacions, arriben fins i tot a superar per sobre els límits del que l’aparell d’us professional és capaç de mesurar.

Els efectes sobre la salut de tots aquests fenomens son ben coneguts, si bé és cert que la sensibilitat de cada persona i la relació que estableix amb ells es personalitzada. Per tant més enllà dels barems acceptats com a bons les afectacions també poden variar segons qui hi visqui.

De l’exposició reiterada a aquests camps en podem esperar des d’un descens del nostre sistema immunològic fins als preocupants i limitants efectes d’una hipersensibilitat electromagnètica. Una de les noves malalties del segle XXl.